Eisen voor de werkplek

Daartoe zult u in eerste instantie in het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten kijken. In de Arbeidsomstandighedenwet zelf vindt u daarover weinig. Alleen artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet geeft een aantal algemene aanwijzingen over de inrichting van de werkplek.