Senioren op cursus

Ze ontdekte dat de wens zich te ontwikkelen ook op hogere leeftijd aanwezig blijft. Volgens (personeels)managers en werknemers hebben personeelsinstrumenten vier verschillende doelen: ontwikkelen (zoals training), behouden (zoals flexibele werktijden), benutten (zoals taakverrijking) en ontzien (zoals demotie).