De geldende regels over bedrijfshulpverlening (BHV)

In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Iedere werkgever is verplicht goede BHV te organiseren en 1 of meer BHV'ers aan te wijzen. Daarbij moet je wel rekening houden met een paar zaken.