Wat staat er in een ontruimingsplan?

Het ontruimingsplan is meestal een onderdeel van het grotere bedrijfsnoodplan. Maar wat staat er in het ontruimingsplan?