Nieuwe wetgeving: ook meldplicht voor uitzendbureaus bij arbeidsongevallen

De internetconsultatie over het wetsvoorstel 'Invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners' is op 20 april 2023 gestart en loopt tot en met 25 mei 2023.