Kloof tussen theorie en praktijk overbrugbaar

Tuinte stelde de deuren van de fabriek open en zag dat de kloof tussen theorie en praktijk er weliswaar nog was, maar ook overbrugbaar bleek. 'Een inspecteur die tot dan in het onderwijs werkte, wees op een machine die volgens de regels met twee handen bediend moest worden. Maar dan kon het metaal niet bewerkt worden.