De rol van de ondernemingsraad bij de RI&E

De ondernemingsraad (or) heeft een belangrijke rol met betrekking tot de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij sommige organisaties ligt deze rol bij de arbocommissie of VGWM-commissie. Dit is vaak een gespecialiseerd arbo-onderdeel van de or. Is er geen or? Dan kan deze rol ook bij de personeelsvertegenwoordiging (pvt) liggen. Waar 'or' staat, kun je dus ook 'pvt' lezen.