De rol van de ondernemingsraad bij de RI&E

De ondernemingsraad (or) heeft een belangrijke rol met betrekking tot de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij sommige organisaties ligt deze rol bij de arbocommissie of VGWM-commissie. Dit is vaak een gespecialiseerd arbo-onderdeel van de or. Is er geen or? Dan kan deze rol ook bij de personeelsvertegenwoordiging (pvt) liggen. Waar 'or' staat, kun je dus ook 'pvt' lezen.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot ruim 1.500 praktische artikelen
  • Blijf up-to-date met ons laatste nieuws over trends, wetgeving en jurisprudentie
  • Blijf geïnspireerd én voorbereid door praktijkcases en -verhalen