Waar let de Arbeidsinspectie op bij de RI&E?

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of een organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak heeft. Ook controleert de Arbeidsinspectie of de RI&E en het plan van aanpak volledig zijn.