Ook de arboprofessional kan meer doen voor gezond werk

In de 'Staat van gezond werk' brengt de Arbeidsinspectie de omvang van ongezond werk in kaart. Maar vooral bekijkt de inspectie hoe we kunnen werken aan gezond werk. Welke rol ziet zij daarin voor arboprofessionals?