Risico's evalueren: een risico ranking maken

Heb je de risico's vastgesteld? Dan is de volgende stap om de gevonden risico's te beoordelen en af te wegen. Zo kun je nagaan in hoeverre deze risico's bedreigend zijn voor de organisatie, de processen en/of de medewerkers.