De rol van arbodeskundigen bij het arbobeleid

Bedrijven moeten zich bij hun arbobeleid laten ondersteunen door een kerndeskundige. Voor welke taken laat de werkgever zich door een of meer van deze gecertificeerde arbodeskundigen bijstaan?