De geldende regels over de RI&E

De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is de basis van het arbobeleid. Een actuele RI&E met een plan van aanpak is een verplichting vanuit de Arbowet.