RI&E-instrumenten: hulpmiddelen bij het opstellen van een RI&E

Ga je zelf een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen? Dan zijn er verschillende hulpmiddelen die je hiermee kunnen helpen. Zo'n hulpmiddel heet een RI&E-instrument. Gebruik RI&E-instrumenten om sneller en makkelijker een goede RI&E te maken.