Risico's inventariseren: eerst de basis, daarna verdiepen

Bij het inventariseren van risico's breng je de mogelijke gevaren in kaart. Ook kijk je naar de risico's die kunnen ontstaan als gevolg van deze gevaren.