Toetsen van de RIE: grondoorzaken

Sinds 2022 gelden nieuwe regels voor het toetsen van de RI&E. Wat betekenen die nieuwe regels in de praktijk? Siep Slager, gecertificeerd arbokerndeskundige (hoger veiligheidskundige) vertelt aan de hand van 4 verschillende thema's over zijn ervaringen.