Energietransitie: veilig vervoer gevaarlijke stoffen vergt vooruitkijken

De energietransitie vergt vooruitkijken en proactief handelen. Ook op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarom moet daar nu al aandacht voor zijn in wet- en regelgeving, beleid en risicobeperkende maatregelen.