Een dynamische RI&E

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een dynamisch document. Dat betekent dat je de inhoud aanpast op basis van de actualiteit. Een dynamische RI&E geeft altijd een compleet beeld van actuele risico's en de mate waarin de organisatie die beheerst.