Een plan van aanpak bij de RI&E opstellen: 10 aandachtspunten

Het plan van aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Op basis van de knelpunten uit de RI&E stel je dit plan op. In het plan beschrijf je de maatregelen om deze knelpunten aan te pakken. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van een PvA.