Tipsheet voor de afhandeling van seksuele intimidatie

Op grond van de Arbowet zijn werkgevers verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en moeten zij werknemers, klanten en cliënten tegen seksuele intimidatie beschermen. Maar de praktijk blijkt weerbarstig.