Stappenplan bij ziekteverzuim

Meldt een werknemer zich ziek? In het stappenplan bij ziekteverzuim zie je welke stappen de werkgever daarna moet nemen.