Een sterke leercultuur, zo werken arboprofessionals eraan mee

Aandacht voor een succesvolle leercultuur helpt om optimaal gebruik te maken van digitalisering, klimaattransitie en circulaire economie. Ook arboprofessionals hebben daarin een rol.