PHOV tilt Veiligheidskunde naar hoger plan

De belangrijkste opleiding die PHOV verzorgt, is de opleiding Hogere Veiligheidskunde. 'Deze training leidt mensen in 75 avonden op tot Hogere Veiligheidskundige, dat is een functionaris die in de Arbo-wet genoemd staat, naast de bedrijfsarts, de arbeidshygienist en de arbodeskundige', zegt Daniels. 'Deze functionarissen proberen te voorkomen dat werknemers door ziekte of ongevallen hun werk moeten verzuimen.' Gort : 'Het idee van de wet is dat je moet beheersen wat je kunt beheersen. ' De doelgroep van de opleiding wordt gevormd door cursisten van HBO-niveau, met een technische of natuurwetenschappelijke achtergrond die in hun werkomgeving bezig zijn met het voorkomen van ongevallen en het terugdringen van risico's. Het kan gaan om mensen die werken bij bedrijven, bij arbodiensten, bij de overheid, advies- of ingenieursbureau's. Naast de opleiding Hogere Veiligheidskunde verzorgt PHOV een opleiding op het gebied van de procesveiligheid. Daniels: 'Daarbij moet je denken aan de chemische industrie, een sector met veel gevaren. Wij bemoeien ons met de risicobeheersing daarvan. Deze opleiding is vooral bedoeld voor mensen die werkzaam zijn als processengineer of troubleshooter in de chemische industrie. ' Om actuele onderwerpen onder de aandacht te brengen, organiseert PHOV themadagen. 'Wij haken in op wat in de maatschappij gebeurt, zonder overigens mee te gaan in de waan van de dag', zegt Daniels. Gort : 'Na de ramp in Enschede zijn wij er niet meteen bovenop gedoken met een themadag over vuurwerk in de woonomgeving. Dat vonden we opdat moment niet ethisch. Er hoeft niet eerst een ramp te gebeuren voordat we een themadag organiseren. Wel merken we dat er na een ramp ineens aandacht komt voor het vakgebied. Het is vreselijk, maar wij hebben baat bij rampen. Er komt dan geld vrij voor het vakgebied en mensen gaan zich scholen. ' Wie na een themadag nog behoefte heeft aan verdieping of verbreding, of kennis wil opfrissen, kan bij PHOV korte cursussen volgen over actuele onderwerpen. Kennisverspreiding is ook een taak van PHOV. De stichting werkt mee aan het uitgeven van boeken op het gebied van Veiligheidskunde. 'Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis', zegt Daniels. 'Dat staat in onze missie. Met als doel: het terugdringen van risico's.'

Dit artikel lezen?

Maak een account aan en lees elke maand 2 artikelen gratis.