De geldende regels over werk- en rusttijden voor kinderen

De Arbeidstijdenwet bepaalt dat kinderen onder de 18 jaar in principe niet mogen werken. Ze moeten op school zitten. Er zijn wel uitzonderingen. Die uitzonderingen staan in de Nadere regeling kinderarbeid.