Voor wie gelden de regels in de Arbeidstijdenwet (niet)?

In de Arbeidstijdenwet staan onder andere de regels over werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten. Voor wie gelden de regels in deze wet? En wanneer gelden de regels in de Arbeidstijdenwet niet?