Hoe een goede verzuimregistratie helpt bij de verzuimaanpak

Verzuimregistratie gaat over het bijhouden van het (ziekte)verzuim van werknemers. Een goede verzuimregistratie helpt bij het analyseren en bestrijden van het ziekteverzuim. Door verzuimdagen in te voeren in een verzuimregistratiesysteem krijg je een duidelijk beeld van het verzuim. Zo zie je bijvoorbeeld of er bij een bepaalde afdeling of groep werknemers meer of vaker verzuim is dan elders.