PMO: van losse foto's naar film

Medewerkers die niet optimaal functioneren, zorgen voor een afname van de productiviteit. Op de wat langere termijn liggen hoge verzuimkosten en verlies van kennis en talent op de loer. De uitdaging is om inzicht te krijgen in de status van de duurzame inzetbaarheid van mensen. Pas dan kun je de juiste stappen zetten om de vitaliteit te verbeteren.