Kennis, houd het in de gaten

Kennis is steeds belangrijker en kennis nemen we op verschillende manieren tot ons. Van elkaar, via boeken en internet, maar ook middels opleidingen. Toch zien we dat het percentage werkenden dat een opleiding volgt, afneemt.