Een objectiever zicht op 'werkdruk'

Het begrip werkdruk is niet eenduidig. In het spraakgebruik circuleren vele betekenissen. Een opmerking als 'De werkdruk is hier hoog' kan leiden tot verwarring over wat bedoeld wordt. Is er veel werk te doen? Of zijn de omstandigheden vooral erg ongunstig? Of bedoelt men dat er te weinig herstelmogelijkheden zijn? Meerdere termen als werkdruk, werklast, werkbelasting, taaklast, mentale belasting, stress et cetera worden in het spraakgebruik door elkaar heen gebruikt. Vastomlijnde definities ontbreken. Verwarrend is bovendien dat in het Engels enkele begrippen een andere betekenis hebben. Een veelgebruikte term voor werkdruk, die we ook in dit artikel hanteren, is 'werkbelasting'. De ISO10075-norm maakt onderscheid naar 'mental stress' voor alle invloeden op de persoon, en de effecten daarvan, of werkbelasting ('mental strain'). Het is een multidimensioneel begrip.