Liegen of klikken?

In de hier beschreven casus heeft Janneke een ethisch dilemma: wat moet ik doen, wat is goed om te doen? In een eerder inleidend artikel over ethiek en morele waarden (zie Arbo 10, blz. 26 e.v.) werd benadrukt dat zo'n probleem vanuit verschillende belanghebbende partijen moet worden bekeken. In de hier beschreven casus heeft Janneke in theorie verschillende handelingsmogelijkheden. Zoals: