Wat zegt de wet over medezeggenschap en arbo?

Het medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie, zoals een ondernemingsraad (or), personeelsvertegenwoordiging (pvt) of medezeggenschapsraad (mr), heeft een belangrijke rol bij het arbobeleid.