De VGWM-commissie instellen 

De ondernemingsraad (or) kan zijn bevoegdheden op het gebied van arbeidsomstandigheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een vaste commissie voor de arbeidsomstandigheden, vaak VGWM-commissie genoemd.