Dit is de rol van medezeggenschap bij arbodienstverlening

De werkgever moet zich voor de uitvoering van het arbobeleid laten bijstaan door deskundigen. Een arbodienst heeft alle gecertificeerde expertise in huis en adviseert en ondersteunt de werkgever op het gebied van gezondheid en veiligheid.