Checklist meldregeling misstanden

Iedere organisatie met 50 of meer werknemers moet een interne meldregeling hebben. Daarin staat onder andere de procedure voor het melden van (een vermoeden van) misstanden. Zo kunnen werknemers veilig en vertrouwelijk een melding doen als dat nodig is. Neem met deze checklist de meldregeling van de organisatie onder de loep.