Handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

De wettelijke taak van de Nederlandse Arbeidsinspectie is toezicht houden op de naleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving. Indien nodig handhaaft zij. De Arbeidsinspectie heeft daarvoor verschillende instrumenten tot haar beschikking.