Deze sancties kan de Arbeidsinspectie opleggen 

Bij het handhaven van de arbeidsomstandighedenwetgeving kan de Nederlandse Arbeidsinspectie verschillende soorten sancties opleggen.