Checklist beleid duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid heeft met allerlei verschillende factoren te maken. Om werknemers duurzaam inzetbaar te houden, kun je dus ook op verschillende aspecten maatregelen nemen.