Een verdiepende RI&E: aanvullende voorschriften

Het Arbobesluit en de Arboregeling noemen op meerdere plaatsen aanvullende voorschriften aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat betekent dat voor een aantal onderwerpen een 'nadere inventarisatieplicht' geldt.