PA en VS inzetten in de arbozorg? Dit vinden arboprofessionals

Met het groeiende tekort aan bedrijfsartsen zal er in de nabije toekomst iets moeten veranderen in de organisatie van de arbozorg. Is de inzet van physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) daarvoor een goed idee? Met een onderzoek hebben we in kaart gebracht hoe verschillende arboprofessionals hierover denken.