Checklist algemene en specifieke voorlichting

Voorlichting en onderricht aan nieuwe medewerkers bestaan altijd uit een algemeen en uit een specifiek deel.