Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Als een zieke medewerker onder behandeling is van een specialist, vraagt de bedrijfsarts regelmatig medische informatie op. De werknemer dient daarvoor een medische machtiging te ondertekenen. Doet hij dit niet, dan kan dit leiden tot inhouding van loon op grond van artikel 7:629 lid 3 BW.