Veilig werken met ladders

Het voornaamste risico bij het werken met ladders is het vallen van een hoogte of zijdelings wegglijden. Hoe werk je veilig met ladders?