Aansprakelijkheid bij inzet freelancers

Een ondernemer is verantwoordelijk voor een veilige werkplek en veilige materialen voor zijn werknemers. Hij heeft deze verantwoordelijkheid ook tegenover freelancers.