Dit gaat de Gezondheidsraad doen in 2024

Elk jaar stelt de Gezondheidsraad een werkprogramma op. Daarin staan de onderwerpen waarover de Gezondheidsraad het komende kalenderjaar advies wil uitbrengen. Hier een korte samenvatting met onderwerpen die relevant zijn voor veilig en gezond werken.