Het registreren van arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname moeten direct gemeld worden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook moet de werkgever de arbeidsongevallen registreren.