Onderzoek na een bedrijfsongeval

In artikel 9 van de Arbowet staat dat een werkgever een ernstig arbeidsongeval moet melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie registreert alle belangrijke informatie en bepaalt op basis daarvan of er een ongevalsonderzoek plaatsvindt.