Aan de slag met het ongevalsonderzoek

Ongevalsonderzoek helpt om de risico's binnen de organisatie systematisch te beheersen. Het geeft inzicht in risico's en biedt aanknopingspunten voor het beheersen daarvan.