Corona: lessen en toekomstscenario's

Behalve aandacht voor Long COVID is er niet heel veel aandacht meer voor corona. Wel liggen er voor de verschillende scenario's maatregelenpakketten klaar. In dit artikel een overzicht van die scenario's en de voorgestelde maatregelen.