Hier let de Arbeidsinspectie op bij rapportage arbeidsongeval

Wanneer er een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden, vraagt de Nederlandse Arbeidsinspectie in veel gevallen de werkgever zelf dit ongeval te onderzoeken en hierover te rapporteren. Waar let de Arbeidsinspectie op bij de rapportage?