Fysieke belasting en de RI&E

De Arbowet verplicht bedrijven periodiek een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. In elke RI&E moet het thema fysieke belasting aan bod komen, of fysieke belasting nu een risico vormt of niet.