Checklist RI&E fysieke belasting

In elke RI&E moet het thema fysieke belasting aan bod komen, of fysieke belasting nu een risico vormt of niet.